Drainage aanleggen voor Gemeente Schagen

2012-10-31 11.11.45

In verband met overlast van grondwater hebben we nieuwe drainage aangelegd en aangesloten op de riolering. Dit alles in opdracht van Gemeente Schagen.

2012-10-31 11.10.56

Nadat onze werkzaamheden aan de drainage waren afgerond is ook de bestrating door onze vakkundige stratenmaker weer hersteld.