Privacyverklaring

 

 1. Inleiding
  Wij hechten veel belang aan uw privacy. Daarom dragen wij er zorg voor dat de gegevens die wij over u te weten komen vertrouwelijk worden behandeld. Daarnaast zorgen wij ervoor dat wij ons houden aan de geldende privacywetgeving.
  In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de persoonsgegevens die wij van u ontvangen.

 

 1. Bescherming van de privacy
  Snippe Riool Techniek hanteert de onderstaande principes en uitgangspunten ten aanzien van het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens.
 • Waar nodig vragen wij u toestemming voor gegevensverwerking.
 • Als we u toestemming vragen, doen we dit in begrijpelijke en eenvoudige taal.
 • Snippe Riool Techniek zal nooit persoonsgegevens voor andere doeleinden gebruiken, op welke manier dan ook, dan waarvoor zij verkregen zijn.
 • Er is op onze website permanent een pagina waarin u onze privacyverklaring kunt lezen.
 • Wij vragen onze partners deze privacyverklaring te onderschrijven en uit te voeren.
 • De privacyverklaring van SnelStart is in overeenstemming met de voorwaarden en verplichtingen die de AVG ons oplegt.

 

 1. Verzamelen van gegevens
  Snippe Riool Techniek verzamelt op verschillende manieren persoonsgegevens. Sommige gegevens worden door u aangeleverd. Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens:
 1. Bij het contact opnemen met Snippe Riool Techniek via website, mail e/o telefoon.
  Wanneer u de hulp van Snippe Riool Techniek inschakelt, verzamelen we gegevens over u en andere details die relevant zijn voor het oplossen hiervan. Wij verzamelen uw voor-, achternaam en contactgegevens. Zo kunnen wij u persoonlijk per brief, e-mail, social media en telefoon benaderen. Ook verzamelen we deze informatie voor onze administratie en facturatie. Om tot een probleemoplossing te kunnen komen verzamelen we communicatiegegevens zoals afzendergegevens, metadata van e-mailcorrespondentie, audio- en videobestanden, klicmeldingen die toegepast worden voor ondersteuning.
 1. Door interactie met ons op social media
  Als u ons op social media aanschrijft, noemt of volgt worden de gegevens op die op het desbetreffende platform in uw profiel heeft opgenomen voor ons inzichtelijk. Deze gegevens gebruiken we om u via datzelfde kanaal informatie en ondersteuning te kunnen bieden.

 

 1. Toestemming
  Buiten het hierboven beschreven gebruik van uw gegevens, vragen we u altijd uitdrukkelijk om toestemming om uw gegevens voor een bepaald doel te gebruiken.

 

 1. Beveiliging van uw gegevens
  Wij zorgen dat uw gegevens bij ons adequaat beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan in overeenstemming met de wettelijke eisen.

 

 1. Inzage en wijzigen van uw gegevens
  Als u vragen of opmerkingen heeft over de gegevens die wij van u hebben, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die onderaan deze privacyverklaring zijn opgenomen.
  U heeft de volgende rechten:
 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij van u hebben en wat wij daarmee doen
 • Inzage krijgen in de persoonsgegevens die wij van u hebben
 • Het laten verbeteren van fouten in de persoonsgegevens die wij van u hebben
 • Het intrekken van uw toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens van u waarvoor wij uw uitdrukkelijke toestemming hebben ontvangen.
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van de persoonsgegevens die wij van u hebben

 

 1. Klachten
  Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de instantie die toezicht houdt op de naleving van de geldende privacywetgeving in Nederland. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl leest u hoe een klacht kan worden ingediend.

 

 1. Invoering
  Bovenstaande privacyverklaring treedt uiterlijk 25 mei 2018 in werking.

 

 1. WebsiteBekijk hier de privacy verklaring mbt het gebruik van deze website.