Camera inspectie uitvoeren in een olie leiding.

We vandaag een camera inspectie gaan uitvoeren in een olie leiding bij de Gas Unie in Beverwijk.

We hebben speciale camera’s tot onze beschikking om een leiding van het begin tot aan het eind te inspecteren.

Wij leveren een complete rapportage, inclusief beeldmateriaal van het rioolstelsel.